Av ulike årsaker har vi avviklet asfaltvirksomheten, og vi må derfor be om at dere kontakter andre asfaltentreprenører.