Hva er asfalt :IMG_20140521_120856

  • Asfalt består av ca 95 % steinmaterialer og ca 5 % bindemiddel som kalles bitumen. Asfaltmassen produseres med temperatur på ca 150 – 160º Det finnes mange asfaltkvaliteter og massetyper. Mest brukt er AGB 11 (Asfaltgrusbetong 11).
  • I gårdsplasser brukes gjerne massetyper betegnet AGB 8 eller AGB 11, hvor tallet betegner største steinstørrelse i mm. AGB 11 gir en grovere overflatestruktur enn AGB 8, men har større styrke. Vanlig dekketykkelse i en gårdsplass er 3,5 – 4,0 cm som tilsvarer forbruk på 90 – 100 kg asfaltmasse pr kvm.
  • Asfalt er, i motsetning til betong, en fleksibel masse, som også betyr at et asfaltdekke er sårbart for punktbelastning i form av sykkelstøtter, stiger, jekker etc. Derfor vil biler og båthengere som står parkert over en lengre periode, kunne medføre setninger i asfaltdekket. Når asfalten er nylagt, er det stor friksjon mellom asfaltdekket og for eksempel bildekk. Brå svinging eller vridning av bildekk mens hjulet står stille, vil kunne medføre synlige sår i overflaten. På varme dager tar asfalten til seg mye solvarme, blir mykere, og blir derfor mer utsatt for slike påkjenninger. Asfaltdekket vil gradvis binde mer støv og samtidig oksidere, slik at overflaten gradvis blir hardere. Det vil ofte ta inntil 2 år før asfalten oppnår full styrke. Asfalten vil etter hvert bli gråere i farge.
  • Underlaget for asfalt må være stabilt og komprimert, og nøyaktig avrettet. Et godt grunnarbeid og stabile grusmasser er avgjørende for lang levetid på asfaltdekket. Et asfaltdekke kan ha levetid på 15-20 år dersom underlaget er godt. Sprekker som evt. oppstår i asfaltdekket, skyldes som regel ikke dårlig asfalt, men at bærelaget under asfalten svikter ved belastning. Et asfaltdekke er ingen stor hindring for ugress og spesielt løvetann, derfor må underlag være fritt for ugress, frø og røtter.
  • Høytrykksspyling av asfaltdekket må utføres med forsiktighet, da for stort trykk kan vaske ut bindemiddelet i asfalten. Oljeprodukter vil kunne løse opp bindemiddelet i asfalten, og evt. søl må fjernes omgående.
  • Ved asfaltering av gårdsplasser må plassen bearbeides feltvis, og feltene må derfor skjøtes sammen. Skjøtene vil være synlige, men hvor synlige avhenger bla av temperaturforhold under arbeidet. Noen felter vil måtte bearbeides manuelt, noe som gir strukturforandring i overflaten, sammenlignet med felter som bearbeides maskinelt med asfaltutlegger. Under asfalteringen holder asfaltmassen en temperatur på 150-160 grader C, men nedkjøles i løpet at 3-4 timer.
  • For å sikre fullstendig avrenning av vann til sluk og terreng, kreves det at underlaget er avrettet med et fall på minimum 1,5 cm pr. meter.